Տրանսֆեր

Գները կախված են տրանսպորտային միջոցի ընտրությունից

Գները ներկայացված են հայկական դրամով (ՀՀ դրամ)

Ուղղություններ Հեռ․
(կմ)
Տևող․
(ժամ)
Սեդան
(1-3 տեղ)
Մինիվեն
(4-8 տեղ)
Մինիբուս
(9-20 տեղ)
Ավտոբուս
(21-30 տեղ)
Ավտոբուս
(31-54 տեղ)
Տրանսֆեր Զվարթնոց” օդանավակայան – Երևան քաղաքի կենտրոն –  0.5 5000 12000 18000 25000 35000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Ծաղկաձոր ք. 72 1-2  12000 27000 34000 64000 74000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Սևան ք. 82 1-2 19000 32000 44000 74000 84000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Դիլիջան ք. 112 2-3  26000 42000 54000 99000 114000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Գյումրի ք. 122 2-3 30000 50000 65000 90000 130000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Ջերմուկ ք. 180 3-4 43000 55000 75000 145000 170000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Գորիս ք. 245 5-6  65000 85000 100000 220000 240000 
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Ստեփանակերտ 335 6-7 80000 110000 135000 310000 330000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Թբիլիսի ք. կենտրոն 295 5-6 60000 90000 115000 260000 285000
Տրանսֆեր “Զվարթնոց” օդանավակայան – Բաթումի ք. 665 16-18 110000 170000 210000 480000 510000

Գները ներկայացված են հայկական դրամով (ՀՀ դրամ)

Ուղղություններ Հեռ․
(կմ)
Տևող․
(ժամ)
Սեդան
(1-3 տեղ)
Մինիվեն
(4-8 տեղ)
Մինիբուս
(9-20 տեղ)
Ավտոբուս
(21-30 տեղ)
Ավտոբուս
(31-54 տեղ)
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – “Զվարթնոց” օդանավակայան 0.5 4000 11000 17000 24000 35000 
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Ծաղկաձոր ք.  62 1-2 10000 25000 32000 62000 72000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Սևան ք.  70 1-2 17000 30000 42000 72000 82000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Դիլիջան ք. 100 2-3 22000 38000 50000 95000 110000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Գյումրի ք. 122 2-3 27000  47000 61000 86000 126000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Գյումրի “Շիրակ” օդանավակայան 118 2-3 26000 46000 60000 85000 125000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Ջերմուկ ք. 175 3-4 40000 52000 72000 142000 167000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Ստեփանակերտ ք. 320 6-7 77000 107000 132000 307000 327000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Թբիլիսի ք. կենտրոն 295  5-6 55000 85000 110000 255000 280000
Տրանսֆեր Երևան ք. կենտրոն – Բաթումի ք. 655 16-19  100000 160000 200000 470000 500000